LG G5 又爆多啲     今次有埋官方保护套LG G5

发布于:2020-06-07 分类:K城生活   

LG G5 又爆多啲     今次有埋官方保护套LG G5

过多两个星期就係 MWC 2016 ,两大韩厂 Samsung 同 LG 都会在展期中发表新旗舰机,而其中之一 LG G5 ,近日又有新料爆,仲係来自官方渠道。

LG G5 又爆多啲     今次有埋官方保护套LG G5 LG G5 又爆多啲     今次有埋官方保护套LG G5 呢个 Quick cover 保护套用上特别的胶片与金属质感设计,从而给人高阶的印象。G5 会有「Always On」屏幕,用户不需亮起整个屏幕也可观看资讯,达到省电效果。

今回 LG 韩国就在官网公布新款的 Quick cover 保护套,当然係比 G5 用啦!个保护套睇落普普通通,但从图片就知支援触控操作,当有来电时会在视窗显示联络人及号码,而用户就可以在保护套上接听或拒接来电。仲有, LG 指呢个 Quick cover 保护套用上特别的胶片与金属质感设计,从而给人高阶的印象。唔知考虑会入手 G5 的朋友,会唔会都买埋呢个专用保护套呢?另外, LG 于 LG Mobile Twitter 帐号上发布了一条动画,表示 G5 会有 「Always On」 屏幕,相信係当有讯息或更新时,部分屏幕会以黑白形式亮起提示,令用户不需亮起整个屏幕观看资讯,达到省电效果。


正文到此结束.